Българско дружество по нуклеарна медицина

JA slide show
 
История на Дружеството ПДФ Печат
БДНМ е асоцииран член на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина - EANM.
До 1996г. е към Дружеството по рентгенология и радиология  като секция  по нуклеарна медицина.
Национален стандарт по Нуклеарна медицина: № 12 от 2003 /ДВ, бр.66 от 2003/
№ 48 от 11.12.2009 /ДВ, бр.3 от 2010 стр 116-133/

1995 Българското дружество по нуклеарна медицина
е основано като отделно научно дружество през 1995г. с

Председател
Проф. Д-р Стефан Миланов, дмн
Секретар Проф. Д-р Димитър Цингилев, дмн

20032003 на конгрес на Дружеството във Варна са избрани:

Председател Проф. Д-р Ирина Костадинова, дмн
Зам. Председатели Проф. Д-р Анелия Клисарова
Доц. Д-р Елена Пиперкова
Касиер: Доц. Д-р Ана Симеонова

2009

2009 На конгрес на Дружеството в Банско са избрани:

Председател: Проф. Д-р Елена Пиперкова
Проф. Д-р Анелия Клисарова
Доц. Д-р Марина Гарчева
Касиер: Доц. Д-р Ана Симеонава
Национален консултант Проф. Д-р Ирена Костадинова

Към момента:

Председател: Проф. Д-р Марина Гарчева, дм
Доц. д-р Павел Бочев, дм
Проф. д-р Антония Цоневска, дм
Касиер: Доц. Д-р Тошко Петров, дм
Национален консултант Проф. Д-р Ирена Костадинова, дмн 

You are here  :

Полезни връзки

Галерия

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs