Българско дружество по нуклеарна медицина

JA slide show
 
Ръководство ПДФ Печат

Ръководство на Българското дружество по Нуклеарна Медицина


Доц. д-р Павел Бочев, дм

bochev

Председател на българското дружество по Нуклеарна медицина

МБАЛ "Св. Марина" гр. Варна

Бул. "Хр. Смирненски" N1

тел +359 52 978575

pbochev@yahoo.com


Assoc Prof. Dr. Pavel Bochev

Deputy President of the Bulgarian SNM

National Delegate to the EANM Assembly

St. Marina University Hospital

Hr. Smirnenski Bul, 1

tel +359 52 978575

pbochev@yahoo.com


Проф. д-р Антония Цоневска, дм tsonevska

Заместник председател на българското дружество по Нуклеарна медицина

Клиника по Нуклеарна медицина

Ситиклиник Онкологичен център

"Цариградско шосе" 66A, София

сл. тел. 070013127.


Assoc. Prof. Dr. Antonia Tzonevska

Deputy President of the BSNM

Nuclear Medicine Department

Cityclinic Oncology Center

"Tsarigradsko Shose" 66а , Sofia

Tel. 070013127.

 

д-р Лидия Иванова Чавдарова-Ивановаlidiach

Заместник председател на българското дружество по Нуклеарна медицина

УСБАЛ по Онкология-ЕАД,

ул. „Пловдивско поле” №6, гр. София, 1756,


Lidiya Ivanova Chavdarova - Ivanova,

Deputy President of the BSNM

dr.lidia.chavdarova@gmail.com


Доц. д-р Валерия Хаджийска, дмdoc-hadijiska

Секретар на българското дружество по Нуклеарна медицина
УМБАЛ Александровска
бул. "Св. Георги Софийски" №1
гр. София 1431

Assoc. prof. Valeriya Hadjijska, PhD
Secretary of the BSNMpiperkova

Honorary Presidents of the BSNM:

Проф. Д-р Елена Н. Пиперкова, дмн

Prof. Dr. Elena N. Piperkova, MD, PhD

piperkovae@gmail.com


Проф. Д-р Анелия Д. Клисарова, дмн klisarova1

Prof. Dr. Aneliya Klisarova, MD, PhD

klisarova@gmail.com 

Проф. д-р Ирена Костадинова, дмнkostadinova

Prof. Dr. Irena Kostadinova, MD, PhD

irdika.family@gmail.com

 

garcheva

 

Проф. д-р Марина Гарчева, дм

Prof. Dr. Marina Garcheva

marina.garcheva@gmail.com

 

You are here  :

Полезни връзки

Галерия