Българско дружество по нуклеарна медицина

JA slide show
 
Позитронно-емисионна томография (PET, ПЕТ) ПДФ Печат
Написано от Д-р Павел Бочев   

Какво представлява PET/CT?

PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Като всяко нуклеарно-медицинско изследване метода е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал-радиофармацевтик. В случая  при РЕТ радиофармацевтика е 18F-FDG- дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Като краен резултат се визуализират три образа – функционален(РЕТ), морфологичен (СТ) и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи. Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло. При онкологични пациенти се предпочитат целотелесните образи.

Къде се използва PET?

Най-често се използва в онкологията, има ограничени индикации и в кардиологията  и неврологията:

Основни онкологични индикации са:

Първична диагноза на някои онкологични заболявания- при известни лезии за преценка на тяхната злокачественост, стадиране и рестадиране- преценка степента на разпространение на известен окологичен проблем преди и след терапия, търсене на рецидиви от известен онкологичен проблем, преценка ефекта от провежданото лечение на известно онкологично заболяване, търсене на първичното туморно огнище при пациенти с изявени метастази, планиране на лъчетерапията.

Не всички онкологични заболявания са показани за изследване с PET/CT. Най-чести индикации са карцинома на: белия дроб,главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-ограничено приложение методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шииката на матката и др.

Кои са материалите, които се използват за РЕТ диагностика?

За да се получи образ от позитронно-емисионния томограф на пациента трябва да се инжектира радиофармацевтик. Най-масово се използва 18F-FDG. Той е аналог на глюкозата и се натрупва на места с повишен глюкозен метаболизъм. Като правило повечето тумори са със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан. Радиофармацевтика се инжектира венозно един час преди самото изследване. Предвид краткия полуживот /110мин./ инжектираният радиофармацевтик постоянно намалява активността си в тялото на пациента, отчасти поради физичен разпад и отчасти поради екскреция на радиофармацевтика с урината.

Къде може да се проведе РЕТ/СТ изследването?

В България има само един РЕТ център, намиращ се в МБАЛ”Света Марина”-Варна

Каква е подготовката на болния за РЕТ изследване?

Преди плануване на изследването:

Предварително информирайте лекаря, който ще провежда изследването за всички медикаменти, които приемате, основното и придружаващите заболявания, както и всички оперативни и лъчетерапевтични процедури, на които сте били подложени в миналото.

За жени в детеродна възраст, информирайте лекаря ако сте бременна или кърмите както и за фазата на менструалния Ви цикъл - бременността е абсолютно противопоказание за провеждане на изследването, а кърменето трябва да се преустанови за 24часа.

Предварително информирайте лекаря ако сте диабетик – за вас е нужна по-специална подготовка преди изследването

Информирайте лекаря ако страдате  от бъбречна недостатъчност.

Информирайте лекаря за налични алергии.

Информирайте лекаря ако страдате от клаустрофобия и не понасяте затворени пространства – изследването се провежда в апарат подобен на къс тунел и продължава около 30 минути. В това време Вие трябва да лежите неподвижно с ръце над главата.

Носете с Вас всички медицински документи, с които разполагате, както и резултатите от предходни изследвания.

В Деня преди изследването:

Не извършвайте тежка физическа работа, включително и регулярни дейности, свързани с повишени физически натоварвания (в т.ч. спортни занимания) – това може да затрудни разчитането на резултатите.

Не приемайте храна и течности, освен вода минимум 6 часа преди изследването.

Не пийте кофеинови напитки (кафе, чай) и не пушете минимум 6 часа преди изследването

Нужно е да имате актуално изследвани урея и креатинин.

В деня на изследването:

Облечете се в удобни дрехи без метални аксесоари. Ако се явявате с придружител, той не може да Ви придружи в активната зона- местата за инжектиране и апаратните, освен ако това не е крайно необходимо. Не се допускат като придружители бременни жени и лица под 18г.

Не приемайте през устата нищо освен вода минимум 6 часа преди изследването Приема на храна и други течности освен вода ще намали чувствителността на изследването. При пациенти с диабет се налага специална подготовка, която ще Ви бъде разяснена предварително.

Отстранете от себе си всички отстраними метални обекти, вкл.подвижни зъбни протези и слухови апарати – те биха повлияли сериозно на качеството на образите.

Преди инжектирането на радиофармацевтика ще Ви бъде изследвана кръвната глюкоза.Ако тя е над определено ниво, изследването Ви ще бъде отложено по преценка за по късно същия ден или за следващ ден според графика. Ще Ви бъде поставен венозен катетър-абокат.

Инжектирането на радиофармацевтика се извършва венозно.

След инжектирането ще бъдете поставен на кушетка в тихо и тъмно помещение където ще лежите в продължение на 1 час. През това време трябва да останете неподвижен и не бива да говорите. В този период се осъществява натрупването на радиофармацевтика в организма. Нужно е приемането на определено количество вода (1-1.5л)В някои случаи към водата може да се добави перорален рентгенов контраст по преценка на Вашия лекар. Непосредствено преди да бъдете поставен на апарата ще бъдете подканен  да станете и да уринирате в тоалетната, след което ще Ви поканят да влезете в апаратната. В повечето случаи се налага да съблечете част от дрехите си и за жените – да се махне сутиена.Самото изследване е с продължителност около 30 минути.

След провеждане на изследването:

Приемайте повече течности и по-често уринирайте- това ще намали лъчевото натоварване на цялото тяло и на пикочния мехур, тъй като радиофармацевтика се отделя с урината.След уриниране измивайте обилно тоалетната с вода и старателно измивайте ръцете си – урината Ви ще е радиоактивна и може да замърсите както себе си, така и околните. В часовете непосредствено след изследването избягвайте близък костакт с бременни жени и малки деца. Предвид краткия полуживот на радиофармацевтика не се налагат някакви специални лъчезащитни мероприятия. На следващия ден може да се върнете към нормалните си дейности.

Ползи и недостатъци на PET/CT изследването:

РЕТ методиката позволява откриване на ранните функционални промени при редица онкологични заболявания и се отличава с висока чувствителност. Понякога тя е единствения метод, който може да визуализира туморния процес.Проблем при чистите РЕТ камери е липсата на анатомични ориентири във функционалния образ, както и възможността за визуализиране на възпалителни изменения наред с туморна тъкан. Този недостатък се преодолява при интегрираните PET/CT апарати с добавянето на компютърна томография. Комбинацията от двата апарата преодолява някои от недостатъците както на РЕТ така и на компютърния томограф и предоставя цялостен фунционално-морфологичен образ. При всички случаи показанията за извършване на изследването трябва да са прецизирани. То не е еднозначно ефективно при всички онкологични заболявания и не всички пациенти са подходящи за него. PET/CT не е скринингов метод и не е диагностично средство на първи избор! Лъчевото натоварване от самото РЕТ изследване не е голямо(~0,019mSv/MBq). При кобинация с компютърна томография лъчевото натоварване се увеличава. Поради тази причина в PET/CT апартите се използва т.нар. ниско-дозов режим на скенера, което цели намаляване на общата доза . Въпреки това има минимален теоретичен риск от развитие на радиационно-индуцирани злокачествени заболявания след голям период от време, което важи за всички рентгенови и изотопни методи на изследване.

Допълнителна информация:

Снабдяването с радиофармацевтици за PET се осъществява от центрове в Европа, разполагащи с циклотрон - съоръжение за производство на радиоактивен флуор. Предвид краткия полуживот на флуор 18 транспорта е изключително комплициран, което може да доведе до намалена активност при получаване на радиофармацевтика или получаването му в активност, недостатъчна за извършване на изследването. В тези ситуации Вашето изследване може да бъде отложено за друга дата.

                                                                                                                          

Кузина Эвелина расправила плечи с той же заносчивостью, что и недавно перед Биллом.

Когда "Песня школы скачать"нанимался на работу, никто не предупредил меня, что я могу быть съеден.

Если и после ""беседы с королем Римо ""скажет нет пусть будет так.

Она пишет, что готовится особый сюрприз, сказал Чиун.

Он остановился у ""соседнего с Биллом ряда и ""зашипел что-то на ухо разодетой даме.

Девушка только что закончила приводить ""в порядок длинную, бросающуюся в глаза юбку наверное, именно ее она и доставала чуть ранее.

В горах принялся завывать ветер он повторял ту же мелодию, что несколько минут назад играл на волынке Амбри, добавив к ней отвечавшие на их вопросы стихи без слов.

Я думаю, ублюдок Террамы отнимает у него силы.

Энн с напряженным, заносчивым лицом слушала заседание общества взаимного восхваления.

Мы начали продвижение через зал, мимо множества беседующих друг с другом людей.

Вычеркните ""имя Ахмеда Али из списка гостей!

Писал статью о естественной геометрии Вирту.

Мы двинулись вперед цепью по одному в ряд, каждый вел за собой свою лошадь.

Пройди сейчас ""на расстоянии кабельтова от плота судно под всеми парусами, и то его не заметишь.

Такую аппетитную штучку не найдешь во всей Луизиане.

Моей молитвы ты, конечно, не станешь слушать слишком большой я ""нечестивец.

Этого не бывало, когда мы жили на старой плантации в Луизиане.

У иных ""были простые охотничьи двустволки.

Я помню, как вы поцарапали Мертвяка еще в самом начале вашего поединка.

Я не хочу, чтобы ты здесь все разнес в щепки, сказал он, пойди и спокойно сядь на скамью.

Да, но если ты будешь перебивать, мы так никогда и не продвинемся вперед, он посмотрел на Римо и отхлебнул чаю.

Она сказала, что с ней все в порядке, но голос у нее был испуганным.

Однако когда начальник госпиталя позвонил мне, никто из них еще не успел прийти в себя настолько, чтобы внятно рассказать о том, что произошло.

Только его широко открытые глаза не мигали, как у куклы.

Так одевались те, кто пел в хоре.

Да он "Ландыши ландыши песня скачать"и в самом деле был перышком он думал и действовал так же, как оно, "Программу скачать для создания темы"и поэтому покрывавшая снег корка реагировала на него не больше, чем на клочок пуха.

И в то же мгновение из-за угла показался молчаливый безжалостный призрак.

Это и гнездом-то назвать нельзя.

Только того можно назвать убийцей, кто убивает из низменных, корыстных целей.

Там, куда не попадает свет, ответил он.

Есть вещи, которые выясняются по ходу дела, ответил я.

Они просто казались следами очень большой собаки.

внезапно воскликнула Глайт, соскальзывая с моей руки и исчезая в густой траве.

Я связал себя определенными обещаниями.

Я услышал и почувствовал, что поднимается ветер, и увидел, что он раздувает не успевшие сгореть угольки до такой степени, что огонь разгорелся опять.

В общем, я бы предпочел Барбару Стрейзанд.

Бедра "скачать темы для телефона сенсорного"Воана были озарены целым зодиаком незабываемых столкновений, и я один за другим исследовал эти шрамы губами, "Фирма белый кот каталог"ощущая вкус крови и мочи.

Еще несколько "Русские сказки для самых маленьких"банкнотов я прятал в старом башмаке, небрежно брошенном "Журналы рекомендованные вак"в углу у входа.

Хватит того, что я "скачать противостояние 3d противостояние"потерял Исидору.

Старик, с которым я беседовал, мне все рассказал.

И не искал "Дом Деда Мороза"он никакого ответа, даже Ангела о том не спрашивал.

И так "Таро. Книга раскладов. Практическое пособие по гаданию"продолжалось, пока оба брата не превратились во "Саквояж со светлым будущим (мяг)"взрослых мужчин.

Он смотрел на пистолет не просто "Лаковая ширма"как на ядовитую змею, но как на "Огонь ведьмы"змею, с которой ему предложили познакомиться.

Досталось мне с "Селена, дочь Клеопатры"вами, негодяями, хлопот!

Превосходная мысль, с "Один день Ивана Денисовича. Юбилейная книга"жаром подхватила миссис Хэммонд.

Тут не было ни зданий, ни людей, ни "Бумажные самолетики. Сделай и запусти!"прогулочных лодок, которые испоганили бы безупречно чистую "Дизайн ногтей"линию отдаленного горизонта.

У "Азбука инвестирования в недвижимость"меня кончились деньги, пришлось телеграфировать домой, и "Белый Крым, 1920"мне ответили телеграммой, чтобы я шла к твоему дяде.

В Канаде тоже "Бухгалтерський облік матеріальних оборотних активів підприємства"конная полиция на дорогах, "Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі"сказал Мартин.

Разумеется, он признался местной полиции в "Бухгалтерський облік на підприємстві"том, что выпустил на свободу человека, который расспрашивал "Бухгалтерський облік на підприємстві оптової торгівлі ЧП 'Ядрихінський'"о ракетах, то "Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві"есть свою мать.

Я ведь собственноручно помог "Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку"экипажам трех самолетов шагнуть навстречу Создателю.

Привели к нему "Бухгалтерський облік сучасного туристичного підприємства"врача, принимавшего роды.

Добрых три "Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ 'Профтаксі 1'"недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, "Бухгалтерський облік та аудит фінансових результатів"но они до сих пор не "Бухгалтерський облік у банку"пришли.

Время пощадило благородные очертания ее груди, ее полных, округлых рук.

Профессор деликатно кашлянул и отрешенно поглядел "чужой против хищников игра скачать"в потолок.

Во-вторых, индейцы, как видно, стремились "reckoning kingdoms of amalur скачать"захватить побольше добра, и их вряд ли "tony braxton unbreak my heart скачать"могла соблазнить такая бедная хижина.

Погоди, "скачать невероятный халк"пока я напишу, тогда "скачать русские машины для мафий 2"я объясню тебе "Скачать налогоплательщик программу бесплатно"получше.

Но, как ни странно, в один "купить патч панель"прекрасный день Франциско присоединился к партизанам.

Я не верю ничему, "бой часов скачать"что говорит американец.

Конечно, нет, глупец вы этакий!

Та самая мисс "Взломщик игр на деньги"Эшфорд, которая служила воплощением самых лучших человеческих качеств.

А если и "ключ к игре модный сезон"понадобиться то "скачать бесплатно музыку на будильник"не сразу же.

Они снова верили друг другу, танцы "буланова таня таня скачать"взволновали их, дон Амбросио изрядно выпил "скачать прогу для раскрутки групп вконтакте"и уже не так рьяно опекал дочь, и теперь "драйвера универсальные скачать"уверенность была не только у них в "гта сан андреас скачать установщик"сердце, но и во взгляде "скачать игру gta русская версия скачать"они чаще и смелее смотрели друг на "скачать сборник флеш игр"друга.

Указание Снежка возымело действие.

Мистер Параден намерен основать "скачать музыку в архиве"семью, которая нацелена вперед, а не назад.

Реджи размышлял так, поглядывая на Дрейка, дворецкого.

Это была очень смешанная публика.

Тело ее перекрутило, она упала, и воротник "Р Сундучок принцессы Бабочки и цветы" лавандового пальто потемнело от крови.

Он "Wilde De Profundis The ballad of reading gaol and other writings" непринужденно упер одну руку в бок.

И он "Достоевский" на хорошем английском сформулировал "Англо-русский словарь" свои доводы против использования допотопного кислородного шланга.

да, "Shakespeare Romeo and Juliet" тогда мне не снились сны на латыни и греческом.

А если родишь "Императоры" сына от белой женщины, "Большая илл. энциклопедия школьника" она вскоре сбежит от тебя, как делают "Загадки жизни и смерти" эти белые вертихвостки, и о нем некому будет заботиться.

спросил старик с испещренным морщинами лицом.

Откуда мне было знать, что "Кулинарная книга кормящей мамы" Мадлен тоже там, хоть ее и не видно.

Граф незамедлительно переслал посылку Арно на "Нестандартный ребенок, или Как воспитывать родителей" аукцион.

У-у, отвечал швейцар, мрачный человек с кислой физиономией, желтушным цветом глаз и редкими усами.

Смит отпер "Чернокнижники" чемоданчик и, неловко держа его на весу, стал нажимать кла-виши.

Среди других историй Бен сообщил и о том, как корабль, на котором он сам плавал, был пробит носом меч-рыбы.

Но, казалось, "Торговец эпохами. Книга 8. Амазонки Янтарного мира" что перед нами "Мои первые французские слова. 333 карточки для запоминания" открывается какая-то сторона его могущества.

Она "игровой автомат key master" ведь здесь гостила "скачать новую версию kmplayer" некоторое время.

У человека с "Лето Господне. Повести. Рассказы" нечистой совестью вырабатывается аллергия на "Когда любви слишком много. Профилактика любовной зависимости" серьезные, вдумчивые взгляды.

Сам незнакомец признал, "курсовая работа по теория организации" что это блестящий план.

Тогда "скачать игру гта 1 игры" мы сможем "скачать песню ани лорак нежность рассвета" попасть в Ханой.

Но я "скачать берега лепса" беспокоюсь о вашем друге, сказал Реджи.

За нее он не очень боялся по "Мама лечит грудничка Что делать чтобы кроха выздоровел" крайней мере, в ближайшее время; а вскоре "Светские скандалы. Истинная любовь. Два сердца" он увезет ее далеко, туда, где ей не будет грозить опасность.

Знаешь, по дороге "Вождь Диких земель" на съемки со мной приключилась странная штука.

Разумеется, он немедленно вытащил "Пираты Книга-приключение" ее из тюрьмы и предложил побеседовать в более подходящем месте.

Мужчины и старики с незнакомыми лицами, но в каждом из них сквозило что-то "Мое последнее танго Эстрадные мелодии 20 века…" родное Чиуну.

Убедившись, что от перевозки ничего не "Девица с выкрутасами" пострадало, он закрыл крышку и уселся рядом.

Но, кажется, он понял наши намерения.

 

You are here  :

Полезни връзки

Галерия